0
Menu ×
  • checkbox woonenzo
    Gratis verzending!

Bezorgservice - gratis door heel Nederland

Heb jij meubels besteld bij WOONENZO? Dan heb je geluk! Wij bezorgen namelijk geheel gratis door heel Nederland. Onze bezorgdienst is beschikbaar van maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot 18.00 uur. Ook zelf ophalen en retourneren kan gratis bij één van onze woonwinkels na het plaatsen van een webshopbestelling. De winkel informeert je wanneer je de bestelling kunt ophalen. Heb jij een product besteld dat op voorraad is en kies je voor thuisbezorging, dan wordt jouw bestelling binnen ca. 10 werkdagen thuisbezorgd op een met jou afgesproken dag. Wij bezorgen helaas niet op de Waddeneilanden. Wanneer de bestelling is geplaatst, nemen wij telefonisch contact met jou op. Je kunt dan kiezen welke dag het beste uitkomt. Wanneer de bezorgafspraak is gemaakt en bevestigd dan is het niet mogelijk om deze kosteloos te annuleren of te wijzigen. Wij zijn genoodzaakt een bedrag van €60,- in rekening te brengen.


Bezorgen

1. Wij leveren standaard tot over de drempel bij de voordeur. Woon je in een appartement dan zullen de bezorgers de producten leveren tot en met de vierde verdieping via de trap. Wel is het jouw verantwoordelijkheid dat de meubels via de trap passen. Indien wij de meubels niet via de trap kunnen leveren, laten wij de meubels op de begane grond van het appartement achter en is het jouw verantwoordelijkheid om de meubels naar boven te brengen. Is er een lift aanwezig in het gebouw, zullen wij natuurlijk altijd de voorkeur geven aan het nemen van de lift. Hierbij leveren wij op alle verdiepingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is berokkend in een woning.

2. Wij leveren enkel bij de voordeur van een woning en dus niet binnen op de eerste of tweede verdieping ín een woning. Wij leveren ook niet boven in een portiekwoning.

3. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer meubels niet door de voordeur naar binnen kunnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de muren, vloeren en dergelijke. Wij doen uiteraard voorzichtig en blijven verantwoordelijk voor schade aan de meubels zelf. Bij het niet naar binnen passen van de meubels, brengen wij de bezorgkosten alsnog in rekening.

4. Wil je jouw producten pas bij levering betalen, dan is dit mogelijk voor een meerprijs van €15 rembourskosten. Dit kan alleen per pin en helaas niet contant. 

5. We bezorgen van maandag tot en met zaterdag. 

6. Treft de bezorger niemand thuis aan dan worden de producten retour gezonden. De kosten hiervoor zijn €60,-. Daarna kan er weer een bezorgafspraak worden gemaakt. Dit bedrag dient bij bezorging per iDeal-verzoek of contant betaald te worden.


Levertijd 

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn. Dat wil in het geval van WOONENZO zeggen: twee weken, mits het product op voorraad is. In andere gevallen zal de levertijd vermeld worden bij het product. De levertijd varieert van 2 tot 4 weken, tot 10 tot 12 weken. In de genoemde levertijd ontvangen wij de bestelling van de leverancier. De bestelling kan hierna (thuis)bezorgd worden. Wanneer u kiest voor levering in één van de woonwinkels, dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen wanneer het product bij ons binnen is, zodat er een afspraak gemaakt kan worden over het ophalen van het product.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden of schadevergoeding te verlangen. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.  

4. Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd.

5. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

6. Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de klant in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. Slechts in dat geval is de klant gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden. Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. WOONENZO is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De klant betaalt in dat geval kosten voor het annuleren van de order. 
7. Omdat wij werken met derden kunnen wij niet volledig garanderen dat alle producten op tijd geproduceerd of geleverd kunnen worden. Dit is voor ons een overmachtsituatie. Geen of latere levering wordt niet gecompenseerd met een schadevergoeding. Ook immateriële schade vergoeden wij niet.

 

Zelf monteren

Je dient het meubel (indien nodig) zelf te monteren. Al onze pakketten bevatten een handleiding. Bij banken en hoekbanken dien je ook het bevestigingsdeel, waarmee je beide delen van de bank aan elkaar zet, zelf te monteren en de poten onder de bank te plaatsen. Ook dit werkt eenvoudig. Binnen tien minuten na levering kun je genieten van jouw nieuwe meubel!