0
Menu ×
  • checkbox woonenzo
    Gratis verzending!

Acties

Deelname winactie €1500

1. Deelname aan deze actie is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je op WOONENZO social media hebt gereageerd, de post hebt gedeeld en WOONENZO op instagram volgt.
3. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
4. Medewerkers van WOONENZO zijn uitgesloten van deelname aan acties.
5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post.
 

Winnaar

1. De winnaar van de actie wordt random gekozen.

2. De winnaar van de actie kan enkel iemand zijn die op de post gereageerd heeft, WOONENZO volgt op instagram én de post in zijn of haar story heeft geplaatst.

3. De winnaar van de actie kan de prijs in 2020 verzilveren. Na 31 december 2020 vervalt de prijs.

4. De winnaar van de actie gaat akkoord met het feit dat hij of zij de prijs in één van de woonwinkels verzilvert én met het filmen van het hele proces tot aan het moment dat de meubels in huis staan.

5. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. 

6. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

7. WOONENZO is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

8. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

9. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.