• Mijn Account

Garantie en Reclamatie

U krijgt bij Woon en Zo 2 jaar garantie op fabricagefouten. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product, met garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid, kwaliteit en bruikbaarheid.
Bovendien zegt het iets over de service die we bieden, wanneer er onverhoopt toch iets mis blijkt te zijn dan is het enige wat wij vragen uw kassabon en dat u ons de gelegenheid geeft om het product te inspecteren.
 
 
Om aanspraak te kunnen maken op onze garantie is het van belang dat u van het volgende op de hoogte bent:
 
 1. Woon en Zo garandeert dat een artikel bij normaal huiselijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.
 2. De garantie is geldig vanaf de leverdatum, u kunt alleen aanspraak maken op garantie in combinatie met een originele kassabon.
 3. Woon en zo behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen of onderdelen hiervan te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan hierbij geen aanspraak maken op vervanging van een artikel of onderdeel hiervan.In dergelijk geval zullen wij de garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon.
 4. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak.
 5. Schade ontstaan tijdens montage of onjuist gebruik valt niet onder garantie.
 6. Garantie is niet van toepassing als het artikel door uzelf geverfd of gezaagd is, of door onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmiddelen, vocht of nalatig onderhoud.
 7. Ook het onzorgvuldig openen van de verpakking of transportschade vallen niet onder onze garantie.
 8. Showmodellen vallen niet onder de garantie.
 
Inspectie en reclamaties
 
 1. 1. De klant is verplicht binnen 3 werkdagen na ontvangst, de bij Woon en Zo aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren op eventuele schade of ontbrekende onderdelen, dit dient u te doen voordat u de artikelen monteert. (Na montage kunt u geen aanspraak maken op eventuele schade. )

  Indien er sprake is van schade of ontbrekende onderdelen gelieve een foto door te mailen met daarbij een omschrijving van de schade of ontbrekende onderdelen.
   
 2. 2. Indien de klant een beroep doet op een door Woon en Zo gegeven garantie, dient klant Woon en Zo gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.